Tufte-park til Apalløkka skole

OSLO KOMMUNE UTDANNINGSETATEN får 485863 kroner til apparater for fysisk aktivitet i skolegården

Apalløkka ungdomsskole ligger i bydel Grorud og har ca. 400 elever. Dagens skolegård er en asfaltplass som i liten grad innbyr til aktiviteter utover ballspill. Skolen oppgir å ha slitt med elevflukt og dårlig omdømme, noe som også har påvirket bruken av skolens utearealer utenom skoletiden negativt.

Nå er dette i ferd med å bedres, og skolen får nå støtte til å installere en “Tufte-park” med treningsapparater og hindre på uteområdet.

Prosjektets plassering og andre mottakere i nærområdet

Vi støtter gode tiltak

Har du et du brenner for å gjennomføre? Eller kjenner du til et bra tiltak vi bør støtte?