Tuftepark ved Mysen videregående skole

Østfold fylkeskommune, Mysen videregående skole får 400.000 kroner til tuftepark.

Den videregående skolen skal, i samarbeid med lokale aktører og andre skoler i området, bygge en Aktivitetspark som en del av Mysen idrettspark. Aktivitetsparken har som ambisjon å bli opp til 300 kvadratmeter og midler til tuftepark er et bidrag i dette arbeidet.

Prosjektets plassering og andre mottakere i nærområdet

Vi støtter gode tiltak

Har du et du brenner for å gjennomføre? Eller kjenner du til et bra tiltak vi bør støtte?