Tur- og ridesti ved Solaas

Solaas gård og hestesenter får 100.000 kroner til opparbeidelse av tur- og ridesti.

Gården har rideskole og er besøksgård. Rideskolen omfatter ordinære ridekurs, sommerleirer, tilrettelagt ridning og “stallgjengen”. Tilrettelagt ridning er for barn og voksne med funksjonshemminger eller andre spesielle behov. Stallgjengen er et åpent og gratis fritidstilbud for barn og unge som er glad i dyr.

I løpet av høsten 2014 blir gården godkjent som Inn på Tunet-gård og vil da tilby alternativ skolehverdag og arbeidstrening. Tur- og ridestier i skogen rundt gården skal brukes til ridning og som turstier for befolkningen i nærmiljøet.

Det settes opp natursti og infoskilt om dyreliv og flora. Dette vil bli brukt i undervisning av elever i Inn på Tunet-tilbudet på gården, og av barnehagegrupper og skoleklasser på gårdsbesøk.

Prosjektets plassering og andre mottakere i nærområdet

Vi støtter gode tiltak

Har du et du brenner for å gjennomføre? Eller kjenner du til et bra tiltak vi bør støtte?