Turguide elvelangs til Miljøhovedstad Oslo 2019

OSLO ELVEFORUM får 103105 kroner til produksjon av turguide

Oslo Elveforum er paraplyen for byens ti frivillige elvegrupper og Østensjøvannets Venner. De ble etablert i 2000 med misjonen “levende vassdrag”. I anledning Miljøhovedstatsåret 2019 får de støtte til produksjon av to turguider i papir til bruk langs Oslos elver – en på norsk og en på engelsk. Oslo som miljøhovedstad i 2019 har vektlagt nettopp de gjenåpnede bekkene, den urbane naturen, og ivaretakelsen av denne.

Prosjektets plassering og andre mottakere i nærområdet

Vi støtter gode tiltak

Har du et du brenner for å gjennomføre? Eller kjenner du til et bra tiltak vi bør støtte?