Turløypekomiteen i Gausdal

Turløypekomiteen i Gausdal får 50.000 kroner til bidrag til kart.

Turløypekomiteen legger til rette for at flest mulig kan komme seg ut på ski i oppkjørte løyper og bidra til at turstinettet opprettholdes og utvides sommerstid. De samarbeider med Topptrimmen og som følge av alt det gode arbeidet som er lagt ned i løypeforbedringer og -utvidelser trengs nye kart.

Prosjektets plassering og andre mottakere i nærområdet

Vi støtter gode tiltak

Har du et du brenner for å gjennomføre? Eller kjenner du til et bra tiltak vi bør støtte?