Turmål i marka

FORENINGEN TIL SKI-IDRETTENS FREMME får 4500000 kroner til forprosjekt Trantjern gård

Trantjern gård skal bli et turmål for mange, og skal driftes gjennom et samarbeid mellom Skiforeningen og DNT Oslo og Omegn. Gårdsdriften på Trantjern kan spores tilbake til tidlig på 1900-tallet, og arkitektene bruker historien på gården som inspirasjon for det som nå skal utvikles.

Vi støtter gode tiltak

Har du et du brenner for å gjennomføre? Eller kjenner du til et bra tiltak vi bør støtte?