Turmål nr 1 på Hadeland

Hadeland Orienteringslag får 1.000.000 kroner til bidrag til ny hytte på Lushaugen.

Hadeland O-lag eier og driver Lushaughytta som er skihytte på vinteren og lagshytte på sommeren. Hytta er åpen med servering for turfolk lørdag og søndag gjennom hele vinteren. Hytta ligger i Lygnaområdet som har gjennomgått en betydelig utvikling de senere årene. Dette har ført til stor økning i antall besøkende, og hytta må utvides og settes i stand. Gjennom et stort anlagt dugnadsarbeid og spleiselag har de mål om å ha ny hytte klar for skisesongen 2018-19.

Prosjektets plassering og andre mottakere i nærområdet

Vi støtter gode tiltak

Har du et du brenner for å gjennomføre? Eller kjenner du til et bra tiltak vi bør støtte?