Turmat fra hele verden videreføres

NORSK FRILUFTSLIV får 3000000 kroner til prosjekt “Turmat fra hele verden”

Mat er en viktig del av turopplevelsen og alle har en matkultur. Gjennom å inkludere et mangfold av matkulturer inn i friluftslivet skapes nye opplevelser og nye grupper bringes sammen og ut i naturen. Turmat fra hele verden ble etablert i 2017 av Norsk Friluftsliv. Prosjektet skal nå videreføres blant annet gjennom å utvikle og holde turmatkurs, gjennomføre ulike arrangementer, samle flere oppskrifter og ved å kurse lærere i skolen.

Vi støtter gode tiltak

Har du et du brenner for å gjennomføre? Eller kjenner du til et bra tiltak vi bør støtte?