Turnglede

SOLBERG SPORTSKLUBB fikk 60 000 kroner til turnmatter i 2024

Solberg Sportsklubb gleder seg over at flere barn ønsker å prøve seg på turn, og har derfor besluttet å starte opp med nye tilbud, spesielt rundt frittstående turn. Supplering til eksisterende utstyr er nødvendig for en fullverdig opplevelse. Solberg Sportsklubb har fått tildelt 60 000 kroner til turnmatter.

Vi støtter gode tiltak

Har du et du brenner for å gjennomføre? Eller kjenner du til et bra tiltak vi bør støtte?