Turnutstyr til Gol IL

Gol IL turngruppa fikk 55.000 kroner i 2014 til utstyr til turnaktiviteter.

Turngruppa er den eneste i Hallingdal, og den er for barn i alderen 6 – 18 år. Medlemsmassen er økene og aktiviteten stor. For å gjennomføre ukentlige treninger og for å kunne arrangere turnstevner har de bruk for mer utstyr.

Prosjektets plassering og andre mottakere i nærområdet

Vi støtter gode tiltak

Har du et du brenner for å gjennomføre? Eller kjenner du til et bra tiltak vi bør støtte?