Turnutstyr til ivrige turnere

IL Ivrig Turn får 250.000 kroner til bidrag til nytt turnutstyr.

Turnklubben ønsker å sette opp en egen turnhall i tilknytning til det eksisterende idrettsanlegget Bibo. De har stor aktivitet og får nye medlemmer hver eneste uke. Hallkapasitet er derfor en utfordring for klubben, som drives på dugnad. Når bygget er ferdig har de behov for å kjøpe inn mer turnutstyr.

Prosjektets plassering og andre mottakere i nærområdet

Vi støtter gode tiltak

Har du et du brenner for å gjennomføre? Eller kjenner du til et bra tiltak vi bør støtte?