Turnutstyr til svømmerne i Fet

Fet Svømmeklubb får 126.500 kroner til turntrampoline med tilhørende utstyr.

Klubben har de siste årene vært i god vekst og fått mange nye brukergrupper på sine aktiviteter. De har blant annet startet breddeaktivitetstilbudet “Vill i Vann” med fokus på mestring og progresjon, miljø og samhold og “Sammen aktiv for livet”, en allsidig kombinasjon av turn, styrke- og sirkeltrening. Siden turning gir et allsidig bevegelsesgrunnlag har svømmeklubben brukt turn som en del av sitt aktivitetstilbud i et år allerede. Med turntrampoline på plass kan de utvide og utvikle aktiviteten.

Prosjektets plassering og andre mottakere i nærområdet

Vi støtter gode tiltak

Har du et du brenner for å gjennomføre? Eller kjenner du til et bra tiltak vi bør støtte?