Turområde ved Lyngsalpene

Ungdomslaget Trollvasstind får 60.000 kroner til tilrettelegging av turområde.

Prosjektet er et samarbeid mellom ungdomslaget, utviklingslaget i Svensby og Svensby og Omegn Grunneierlag, og går ut på å tilrettelegge Svensbymarka med merkede stier, enkle bruer over bekker, tilrettelegge for rasteplasser m.m.

Vi støtter gode tiltak

Har du et du brenner for å gjennomføre? Eller kjenner du til et bra tiltak vi bør støtte?