Tursti for alle

Flåtan Velforening får 100.000 kroner til etablering av tursti.

Flåtan er en viktig innfartsåre til marka i Lier og Drammen. Det er også mange barnehager og skoleklasser på tur i området. Nå ønsker velforeningen å gjøre stien fremkommelig for rullestoler, barnevogner, sykler og personer med nedsatt fremkommelighet. Ved inngangen til stien er det også etablert en bålplass, og med det lagt til rette for gode turopplevelser.

Prosjektets plassering og andre mottakere i nærområdet

Vi støtter gode tiltak

Har du et du brenner for å gjennomføre? Eller kjenner du til et bra tiltak vi bør støtte?