Tursti i jernbanespor

EIDSFOSS STIFTELSEN TIL AKTIV BEVARING AV KULTUR OG MILJØ får 137000 kroner til tursti i jernbanespor og friluftsarena ved Bergsvannet

I 1901 åpnet jernbanestrekningen Tønsberg – Eidsfoss. Jernbanestrekningen var spesielt viktig for Eidsfoss Jernverk, som produserte støpejernsovner. Banen ble nedlagt i 1938, men det finnes fortsatt bevarte rester av jernbanestrekningen. Nå skal strekningen Kjerkevika – Rødmyr restaureres og tilrettelegges som tursti. Strekningen vil få informasjonsskilter om banens historie, og det vil bli tilrettelagt med benker og rasteplass. I tillegg skal det, i samarbeid med Eidsfoss jeger og fiskerforening, tilrettelegges for fisking og friluftsliv ved Bergsvannet.

Prosjektets plassering og andre mottakere i nærområdet

Vi støtter gode tiltak

Har du et du brenner for å gjennomføre? Eller kjenner du til et bra tiltak vi bør støtte?