Tursti i sentrum

LIONS CLUB RJUKAN får 160000 kroner til minitraktor, beitepusser og utstyr for vedlikehold av tursti

Klubben gjennomfører mange ulike aktiviteter for å bidra til et godt lokalsamfunn. Et av tiltakene er at de tilrettelegger en tursti gjennom Rjukan sentrum. Her det tilrettelagt med rasteplasser og stien er mye brukt av både barn, unge og eldre. Med minitraktor og beitepusser på plass vil stien nå kunne ryddes og vedlikeholdes på sommerstid og brøytes for snø vinterstid. Dette vil bidra til å sikre gode turmuligheter hele året.

Prosjektets plassering og andre mottakere i nærområdet

Vi støtter gode tiltak

Har du et du brenner for å gjennomføre? Eller kjenner du til et bra tiltak vi bør støtte?