Tursti i Slevik

Slevik Lokalsamfunn får 80.000 kroner til tilrettelegging av tursti.

Turstien som skal tilrettelegges i området Slevik – Myrvoll – Onsøyknipen blir på ca. 10 km. Stien vil bli tilrettelagt med merking og skilting med kulturhistorisk informasjon. Det vil også bli satt opp piknikkbord og benker samt tilrettelagte bålplasser.

Vi støtter gode tiltak

Har du et du brenner for å gjennomføre? Eller kjenner du til et bra tiltak vi bør støtte?