Tursti med Tuftepark

Vang kommune v/Frisklivssentralen får 300.000 kroner til treningspark.

Det er nylig åpnet en ny barne- og ungdomsskole i kommunen med stor idrettshall og klatrevegg, og dette har ført til økt aktivitet blant mange. Nå er det planlagt å anlegge en tursti gjennom sentrum, langs Vangsmjøsa og bort til skolen. Dette vil gi et lavterskel turalternativ for innbyggerne. I tilknytning til denne turstien ønsker Frisklivssentralen å anlegge en Tuftepark.

Prosjektets plassering og andre mottakere i nærområdet

Vi støtter gode tiltak

Har du et du brenner for å gjennomføre? Eller kjenner du til et bra tiltak vi bør støtte?