Tursti på Hafslundøy

FRIVILLIGHETSSENTRALEN ØST SARPSBORG får 100000 kroner til tilrettelegging av tursti

Dugnadsinnsatsen blant mange frivillige medarbeidere på Sarpsborg Øst Frivilligsentral er stor, og nå er de blant annet i gang med å tilrettelegge en tursti rundt hele Hafslundsøy i Sarpsborg. Her skal tidligere gjengrodde og vanskelig tilgjengelig områder åpnes opp for ferdsel, og det skal settes opp bord og griller til bruk for turgåere. Stien skal også være lett tilgjengelig fra sentrum, og være til glede for mange turgåere.

Prosjektets plassering og andre mottakere i nærområdet

Vi støtter gode tiltak

Har du et du brenner for å gjennomføre? Eller kjenner du til et bra tiltak vi bør støtte?