Tursti til krigsminnesmerke

Bagnsbergatn krigsminnegard får 130.000 kroner til opprydding og merking av tursti.

Turstien skal gå fra Bagn sentrum til Bagnsbergatn. Bagnsbergatn er det “største” og mest kjente krigsminnesmerket i Valdres.

Vi støtter gode tiltak

Har du et du brenner for å gjennomføre? Eller kjenner du til et bra tiltak vi bør støtte?