Turstien Lions-stubben

Lions Club Strømmen får 75.000 kroner til utbedring av tursti.

Klubben har opparbeidet og merket en tursti, Lions-stubben, på omtrent 4 km i sitt nærområde Skihytta/Østbyåsen. Lions-stubben ble opparbeidet for vel 15 år siden med betydelig innsats av medlemmene i Lions og velvillige grunneiere. Årlig har medlemmene foretatt rydding og diverse utbedringer av stien. Skoler, barnehager og familier er i dag hyppige brukere av stubben, men nå er det behov for en oppgradering til glede for enda flere brukere.

Prosjektets plassering og andre mottakere i nærområdet

Vi støtter gode tiltak

Har du et du brenner for å gjennomføre? Eller kjenner du til et bra tiltak vi bør støtte?