Turstier i Frognmarka

Frognmarkas venner får 70.000 kroner til skilting av turstier

Frognmarkas venner jobber for å sikre natur og turområder i kommunen for allmennheten, og for å verne om det biologiske mangfoldet og kulturlandskapet. Foreningens arbeid er dugnadsbasert.

Gaven fra Sparebankstiftelsen DNB skal gå til skilting av turstier samt utarbeidelse av stikart med informasjon om natur, kultur, landskap og kulturminner.

Vi støtter gode tiltak

Har du et du brenner for å gjennomføre? Eller kjenner du til et bra tiltak vi bør støtte?