turstiprosjekt i Vestre Fenstad

VESTRE FENSTAD VEL får 147000 kroner til rydding og skilting av turstier i Nes kommune

Velforeningen ble stiftet i 1070 og jobber for beboernes trivsel og sikkerhet. Et turkartprosjekt i Nes kommune har resultert i et turkart som finnes både digitalt og i papirutgave. Dette er en av åtte roder, og hittil har det vært lagt ned 2000 dugnadstimer for å rydde og merke stinettet. Lokalbefolkningen har med entusiasme tatt i bruk turstiene, og nå skal ytterligere deler av stinettet ryddes og merkes for å sikre videre turglede.

Prosjektets plassering og andre mottakere i nærområdet

Vi støtter gode tiltak

Har du et du brenner for å gjennomføre? Eller kjenner du til et bra tiltak vi bør støtte?