Turutstyr til fritidsklubbene i Follo

Fritidsklubbene i Follo får 250.000 kroner til kajakk, klatre og turutstyr.

Fritidsklubbene i Follo har opprettet et samarbeid med engasjerte mennesker i distriktet som jobber med ulike aktivitetstiltak for barn og unge. Arbeidet baseres mye på frivillig arbeid og dugnadsinnsats.

Tiltakene går ut på å få vanskeligstilt ungdom ut i naturen i trygge omgivelser. Ungdommene skal få forståelsen av at man kan ha en meningsfylt fritid ute i naturen. Til dette trengs diverse utstyr, og gaven fra Sparebankstiftelsen DNB øremerkes kajakk, klatre og turutstyr.

Vi støtter gode tiltak

Har du et du brenner for å gjennomføre? Eller kjenner du til et bra tiltak vi bør støtte?