Turvei fra Hjartdal til Seljord

FLATDAL BYGDEUTVIKLINGSLAG får 300000 kroner til skilting

Opplevingsvegen om Nutheim er et samarbeidsprosjekt mellom frivillige organisasjoner i Hjartdal og Flatdal og de respektive kommunene, hvor det tilrettelegges og skiltes en turvei som går gjennom et flott kulturlandskap. Turveien skal være universelt utformet, og underveis skal det skiltes med informasjon om steder og historie.

Prosjektets plassering og andre mottakere i nærområdet

Vi støtter gode tiltak

Har du et du brenner for å gjennomføre? Eller kjenner du til et bra tiltak vi bør støtte?