Tusseskogen på Geilo

Geilo nasjonalparklandsby, samfunnsutviklingsavdelingen, Hol kommune får 450.000 kroner til kunstfoto og tilrettelegging av bålplass.

Geilo fikk status som nasjonalparklandsby i 2007. En nasjonalparklandsby skal være det beste vertskap for tilrettelagte opplevelser av natur- og kulturarv. Som nasjonalparklandsby ønsker de til enhver tid å utvikle attraktive samlingssteder og å løfte frem lokal kultur for å bygge kunnskap og stolthet hos innbyggerne og gjøre stedet mer interessant for gjestene. Nå skal de i gang med kulturprosjektet “Tusseskogen”. Dette skal være et utendørs sanseområde med kunstfotoutstilling og tilhørende tekster. I tillegg skal det tilrettelegges med bålplass, stier og skilting. Prosjektet skal utvikles i et sentrumsnært skogsområde, og formidle og ivareta den lokale folketroen og historiene fra området.

Prosjektets plassering og andre mottakere i nærområdet

Vi støtter gode tiltak

Har du et du brenner for å gjennomføre? Eller kjenner du til et bra tiltak vi bør støtte?