Tut & Kjør

Barne – og ungdomsteatret Tut & Kjør får 67.000 kroner til scene, kulisser og kostymer.

Teatergruppen Tut & Kjør har sin base i Sørum kommmune. Ca. 40 barn i alderen 7 til 18 år er engasjert i ulike oppsetninger. Gruppen har en stor hovedoppsetning hver år, og ambisjonsnivået er stort. Sparebankstiftelsen DNB håper gaven bidrar til fortsatt flott og ivrig aktivitet i gruppen.

Vi støtter gode tiltak

Har du et du brenner for å gjennomføre? Eller kjenner du til et bra tiltak vi bør støtte?