Tverrfaglig juniorpilot og assistentdirigentsatsing 2022-23

TALENT NORGE AS får 5000000 kroner til Tverrfaglig juniorpilot og assistentdirigentsatsing

Talent Norge ble stiftet i januar 2015 av Kulturdepartementet, Sparebankstiftelsen DNB og Stiftelsen Cultiva. Talent Norges overordnede mål er å styrke rammene for talentutvikling og på den måten bidra til et rikere kulturliv i Norge. Vi samler ledende institusjoner og organisasjoner til dialog om talentutvikling innen kunst og kultur, og gir støtte til talentsatsinger av høy kunstnerisk kvalitet. Med utgangspunkt i prosjektporteføljen skaper vi også arenaer for deling og foredling av kunnskap og erfaring om talentutvikling, på tvers av genre og prosjekter.

Vi støtter gode tiltak

Har du et du brenner for å gjennomføre? Eller kjenner du til et bra tiltak vi bør støtte?