Tyndelsrudtunet – istandsetting av Gamlestua

TYNDELSRUDTUNET får 1000000 kroner til restaurering av hovedbygningen

Bak foreningen Tyndelsrudtunet står Marker historielag, Fortidsminneforeningen Indre Østfold, venneforeningen og grunneiere. Foreningen ønsker å istandsette og gjøre tilgjengelig tunet, slik at lokale lag og foreninger kan ha aktiviteter der og for å formidle stedets lokalhistorie. De får støtte til istandsettelse av Gamlestua, hovedbygningen på tunet. Tunet, sammen med kulturstien, vil være en naturlig kunnskapsformidlingsarena og foreningen ønsker å invitere 4H, Speideren, ungdomsklubber, barnehager og skoler til samarbeid.

Prosjektets plassering og andre mottakere i nærområdet

Vi støtter gode tiltak

Har du et du brenner for å gjennomføre? Eller kjenner du til et bra tiltak vi bør støtte?