Tyskerstien ved Bitihorn restaureres

TYSKERSTIENS VENNER får 200000 kroner til utbedring av sti og formidling

Tyskerstien går fra Båtskaret til Bitihorn, med storslått utsikt til Jotunheimen og store deler av Valdres. Her er spor i terrenget etter tyske og austerrikske aplejegere som trente her sommeren 1942. Flere har hørt om Tyskerstien og mange har gått den uten å ha kjennskap til historien som ligger her. Tyskerstiens Venner får støtte til forbedring og formidling av stien.

Prosjektets plassering og andre mottakere i nærområdet

Vi støtter gode tiltak

Har du et du brenner for å gjennomføre? Eller kjenner du til et bra tiltak vi bør støtte?