Tyskerstien ved Bitihorn skal restaureres

TYSKERSTIENS VENNER får 200000 kroner til utbedring av sti og tilhørende informasjonsarbeid

Tyskerstien er en middels krevende tur som går fra Båtskaret til Bitihorn, med storslått utsikt til Jotunheimen og store deler av Valdres. Denne stien og andre spor i terrenget rundt Bitihorn er minne etter tyske og austerrikske aplejegere som trente her sommeren 1942. De ble sendt hit for å trene i krevende fjellterreng for å beskytte oljekildene i fjellområdene i Kaukasus. Flere har hørt om Tyskerstien og mange har gått den uten å ha kjennskap til historien som ligger her. Lite er skrevet ned og nå er også stien i ferd med å bli borte. Tyskerstiens Venner får nå støtte til å restaurere den med bygging av trappetrinn og forbedring av stien for å unngå erosjon. De vil også innhente historien som ligger i området og utarbeide tavler som skal gi informasjon langs stien.

Prosjektets plassering og andre mottakere i nærområdet

Vi støtter gode tiltak

Har du et du brenner for å gjennomføre? Eller kjenner du til et bra tiltak vi bør støtte?