Udda-spelet

FORENINGEN UDDA-SPILLET får 100000 kroner til formidling

Ut ifra romantriologien til Frithjof E. Bye skal Udda-spelet lages. Historien skal videreformidles til nye generasjoner slik at Haldens industrihistorie blir bedre kjent. Industrien ved Tista-elvas utspring startet med sagbruk, snekkerifabrikk og høvleri og vokste videre med trelasteksport og cellulosefabrikk. Kunnskapen er aktuell i dag med en bevissthet rundt bruken av lokale ressurser og fokus på miljøet.

Prosjektets plassering og andre mottakere i nærområdet

Vi støtter gode tiltak

Har du et du brenner for å gjennomføre? Eller kjenner du til et bra tiltak vi bør støtte?