Ugangprosjektet Drammen

FINAL OUTLINES AS får 150000 kroner til verktøy, opplæring og workshops med barnehager og skoler

Ugangprosjektet startet i 2014 som et kommunalt prøveprosjekt, gjennom bylivsprogrammet. Frem til februar samme år hadde Drammen kommune praktisert nulltoleranse for graffiti, men åpnet for at private huseiere selv kunne tillate gatekunst på sine respektive bygg. På initiativ fra en lokal graffitikunster, Eric Ness Christiansen, ble det fremlagt en plan for dekorering av samtlige underganger i bykjernen med graffiti og kunst. Prosjektet fikk navnet Ugang, et ordspill på ugagn og undergang. Noen vegger er borte, men nye er kommet til, og gatekunstneren ble hedret med kommunens kulturpris i 2021. I 2022 videreføres satsingen mot de yngste.

Prosjektets plassering og andre mottakere i nærområdet

Vi støtter gode tiltak

Har du et du brenner for å gjennomføre? Eller kjenner du til et bra tiltak vi bør støtte?