Ullensaker historielag og Kløfta kulturstikomite

Ullensaker historielag og Kløfta kulturstikomite 200.000 kroner til kultursti.

Kløfta Kulturstikomité ble startet i 2007 og kom igang med arbeidet for å gjenskape den Wingerske kongevei i 2008. Komiteen gjenreiser en gammel ferdselsåre, den Wingerske Kongevei, ved å anlegge kultursti til bruk for turgåere, historisk intresserte, mosjonister, skoler i undervisning og anskuelse i tilnærmet den gamle leden. Prosjektet omfatter arbeidet med å gjenoppbygge de gamle bruene og å anlegge en farbar tursti for bruk både sommer og vinter av skoler, barnehager, foreninger og andre kulturintresserte. Kulturstien vil også kunne være en del av pilgrimsleden som planlegges gjennom Romerike.

Sparebankstiftelsen DNB gir bidrag til skilter, infotavler og eventuelt benker langs kulturstien.

Vi støtter gode tiltak

Har du et du brenner for å gjennomføre? Eller kjenner du til et bra tiltak vi bør støtte?