Ullensaker historielag

Ullensaker historielag får 300000 kroner til rydding og opparbeiding av stier og kulturminneplasser, klopper, skilt, utforming av undervisningshefte og tilrettelegging av informasjon for QR-koding. Historielaget er en frivillig organsiasjon som jobber for å fremme kunnskap om Ullensakers historie og arrangere aktiviteter. I deres nærmiljø er det sjelden stor tetthet av kulturminner fra vikingtiden. Spesielt er det mange felter med gravhauger, bosettingsspor, tjæremiler og funnsteder. Prosjektet skal bruke turområdene og kulturminnene for å skape møteplasser og formidlingsarenaer for skolene, beboerne i området og for nærturisme. Arbeidet utføres i samarbeid med skoleklasser som får ansvaret for å passe på sitt spesielle kulturminne. Med gaven fra Sparebankstiftelsen DNB får historielaget midler til å legge til rette for at prosjektet kan gjennomføres.

Vi støtter gode tiltak

Har du et du brenner for å gjennomføre? Eller kjenner du til et bra tiltak vi bør støtte?