Ullern Frivilligsentral

Ullern Frivilligsentral får 40.000 kroner til bærbare PC´er til bruk for leksehjelp i 2014.

Dette er en lokalt forankret møteplass, åpen for alle som har lyst til å delta innen frivillig virksomhet. Ullern Frivilligsentrals visjon er at menneskene i bydelen erfarer respekt, rettferdighet og omsorg. Motto for Ullern Frivilligsentral er at ingen kan hjelpe alle, men alle kan hjelpe en.

Flere familier, både norske og innvandrerfamilier, har kontaktet Ullern Frivilligsentral for å be om hjelp for sine ungdommer som sliter på skolen med forskjellige fag. Det er gjennomført et forprosjekt der noen ungdommer har fått en-til-en leksehjelp på Ullern Frivilligsentral. Dette er bakgrunnen for prosjektet “Et kunnskapsverksted – leksehjelp for ungdom”.

Organisert leksehjelp for ungdom drives høsten 2014 av kursede frivillige, flere av dem med pedagogisk bakgrunn. 10-15 frivillige vil satse to timer pr. uke på leksehjelp. Ungdom rekrutteres via Introduksjonsprogrammet for innvandrere i Bydel Ullern, Barnevernet i Bydel Ullern og skolene i bydelen.

Utstyr til kunnskapsverkstedet har de imidlertid ikke, så de ønsker seg gode, bærbare PC´er. Ved bruk av disse kan ungdommen følge undervisningsplanen gjennom skolenes læringsplattformer.

Prosjektets plassering og andre mottakere i nærområdet

Vi støtter gode tiltak

Har du et du brenner for å gjennomføre? Eller kjenner du til et bra tiltak vi bør støtte?