Under ei ferje over Mjøsa

MJØSMUSEET AS fikk 4 200 000 kroner til utstyr og sikringsmateriell, undervisning og tokt på Mjøsa med skoleklasser i 2024

Mjøsmuseet har i mange år jobbet med tema knyttet opp til Mjøsas kulturhistorie. Mjøsa er Norges største innsjø og er svært viktig for mange mennesker. Den står overfor økende påvirkning som følge av utbygging, industri, jordbruk og klimaendringer. Innlandet fylkeskommune, kommunene i regionen og NTNU har tatt initiativet til et stort forskningsprogram som heter “Oppdrag Mjøsa”. Et tverrfaglig program med flere forskningsløp. Ett av dem er knyttet opp til Mjøsas historie, og der er Mjøsmuseet en samarbeidspart med samlinger, kompetanse og formidlingstilbud. Forskningsløpet Historien undersøker samspillet mellom natur og kultur over et lengre tidsrom. Hvordan har kunnskap og praksiser knyttet til bruk av naturen endret seg over tid? Hvordan har det utviklet seg en egen maritim kultur på Mjøsa, med egne bruksmønstre og ferdselsårer formet av kunnskap om innsjøen, tradisjoner for båtbygging og bosetningsmønstre? Hvordan har moderniseringen og industrialiseringen i regionen påvirket naturen, og deretter påvirket livene til menneskene rundt Mjøsas bredder? Prosjektet “Under ei ferje over Mjøsa” er et samarbeidsprosjekt mellom Mjøsmuseet, Vitensenteret Innlandet, foreningen Mjøssamlingene, Atlungstad Brenneri og NTNU. Målgruppa er ungdomsskoleelever i 7 kommuner rundt Mjøsa. De ønsker at elevene skal medvirke i undervannsarkeologi, limnologi, geologi og biologi. Elevene skal dra på tokt på Mjøsa med Mjøsfærgen, og blant annet benytte ROV-er i forskningsarbeidet. MJØSMUSEET AS har fått tildelt 4,2 millioner kroner til utstyr og sikringsmateriell, undervisning og tokt på Mjøsa med skoleklasser.

Vi støtter gode tiltak

Har du et du brenner for å gjennomføre? Eller kjenner du til et bra tiltak vi bør støtte?