Underhuset 50 år

FROGN KOMMUNE fikk 200 000 kroner til kjøkken og aktiviteter på klubben i 2024

Underhuset fritidsklubb er 50 år, og har i alle disse årene vært en viktig møteplass for barn og ungdom i Drøbak. Fritidsklubben er et lavterskel-tilbud, som har ukentlig tilbud for barn 5.-7.trinn, samt for ungdom fra 13 år og oppover. Kommunen ønsker å markere jubileet med en oppgradering av klubben og holde en rekke kurs for ungdommene. Frogn kommune har fått tildelt 200 000 kr til kjøkken og aktiviteter på klubben.

Vi støtter gode tiltak

Har du et du brenner for å gjennomføre? Eller kjenner du til et bra tiltak vi bør støtte?