Undervisningslokaler på Geitmyra

Stiftelsen Geitmyra matkultursenter for barn fikk 1.000.000 kroner i 2011 til etablering av undervisningslokaler i bryggerhuset.

Stiftelsen Geitmyra matkultursenter for barn er en siftelse opprettet av Andreas Viestad, som blant annet jobber med å øke matglede blant barn og unge, og for å bedre kunnskap om mat og matlaging. Stiftelsen har også som formål å bidra til vedlikehold og oppgradering av de verneverdige og fredete bygningene på Geitmyra gård.

Senteret åpnet 01.09.2011, og har siden oppstart hatt stor aktivitet og mange besøkende. De ønsker nå å utvide undervisningskapasiteten, og Sparebankstiftelsen DNB bidrar med gave til etablering av undervisningslokaler.

 

 

 

Vi støtter gode tiltak

Har du et du brenner for å gjennomføre? Eller kjenner du til et bra tiltak vi bør støtte?