Undervisningslokaler til Geitmyra matkultursenter

Geitmyra matkultursenter for barn fikk 1.400.000 kroner i 2010 til etablering av undervisningslokaler.

Geitmyra Matkultursenter skal bidra til at så mange barn og unge som mulig blir glade i mat som gjør dem godt. Aktivitetene skal i første rekke rette seg mot barn mellom 5 og 15 år. I tilknytning til skole, barnehage, SFO, kurs på fritiden og åpen dag. Dette inkluderer også opplæring av lærerkrefter.

Målsettingen med aktivitetene på gården er adferdsendring gjennom læring. Vi lærer best når vi er inspirerte, – og helst når opplevelsen kommer i første rekke og læringen som en konsekvens av denne. Målet er derfor at det skal være en opplevelse i seg selv å besøke matkultursenteret. Fra du kommer inn porten skal det være mulig å nappe til seg noen bær, sukkererter, duftende urter eller en spiselig blomst. Barna skal delta i hele prosessen fra jord til bord; dyrking, matlaging, måltidet og presentasjonen av resultatet. En aktiv, sosial opplevelse der barna er like mye kulturprodusenter som -konsumenter.

Vi støtter gode tiltak

Har du et du brenner for å gjennomføre? Eller kjenner du til et bra tiltak vi bør støtte?