Undervisningsopplegg om bærekraftig utvikling

LOOP Stiftelsen for Kildesortering og Gjenvinning fikk 500.000 kroner i 2019 til tilrettelegging av nettportal.

Stiftelsen LOOP jobber for å få flere til å kildesortere og kaste mindre, og tilbyr blant annet gratis undervisningsmateriell om kildesortering, gjenvinning og miljø gjennom LOOPs Miljøskole. Nå skal de utvikle et undervisningsopplegg med tema bærekraftig utvikling, og får 500.000 kroner til tilrettelegging av en undervisningsportalen.

Vi støtter gode tiltak

Har du et du brenner for å gjennomføre? Eller kjenner du til et bra tiltak vi bør støtte?