Undervisningsprosjekt om forvaltning av naturressurser

NATURVERNFORBUNDET I OSLO OG AKERSHUS får 300000 kroner til skoleprosjekt om forvaltning av naturressurser

Organisasjonen jobber for å verne naturen og sikre det biologiske mangfoldet. De jobber aktivt med formidling til barn og unge, og ønsker nå å gjennomføre et undervisningsprosjekt ved noen skoler i Oslo. Tema i prosjektet er å stimulere unge til å ta vare på sitt nærmiljø gjennom deltagelse i lokale natur- og arealkonflikter. Dette vil bidra til å øke elevenes forståelse og kunnskap om naturen rundt seg, de samfunnsmessige problemstillinger rundt forvaltning av naturområder, viktigheten av rekreasjonsområder og aktivitetstilbud, og oppfordre til aktivitet, lokalt engasjement og bærekraftig bruk av naturressurser.

Prosjektets plassering og andre mottakere i nærområdet

Vi støtter gode tiltak

Har du et du brenner for å gjennomføre? Eller kjenner du til et bra tiltak vi bør støtte?