Undervisningsrom i Asker Museum

Asker Museum, avdeling i Akershusmuseet, ble tildelt 1.000.000 kroner til undervisningsrom i 2014.

Asker Museum ble gitt som gave til Asker kommune av Tilla og Otto Valstad i 1949, men organisatorisk er museet i dag en avdeling i Akershusmuseet. De ønsker å utvide museet med vognskjul og undervisningsrom. Det kommer ca 7000 barn og ungdom på besøk til museet hvert år.

Det er faste undervisningsopplegg for blant annet kalkdager og arbeid og lek i bygda for 100 år siden for ulike skoletrinn i Asker og Bærum. Det skal også legges til rette for at Riktig Restaurering kan holde kurs i tradisjonelle håndverk i lokalene. Med gaven fra Sparebankstiftelsen DNB får museet større kapasitet for å ta i mot skoleklasser.

Andre tildelinger

Bokhage ved Asker Museum

Prosjektets plassering og andre mottakere i nærområdet

Vi støtter gode tiltak

Har du et du brenner for å gjennomføre? Eller kjenner du til et bra tiltak vi bør støtte?