Ung Bjørndal

REDD BARNA får 280000 kroner til utstyr til ungdomskafé

Redd Barna ønsker å videreutvikle piloten Ung Bjørndal som medvirkningsarena for ungdommer på Bjørndal. Prosjektet er et samarbeid mellom bydelen og Bjørndal frivilligsentral. Hovedmålet er å skape et trygt og positivt nærmiljø for ungdom og unge voksne på Bjørndal. De unge blir selv endringsaktører og resultatene skapes gjennom bred medvirkning og “nedenfra og opp” metode. Prosjektet Ung Bjørndal får støtte til utstyr til å etablere en ungdomskafè, som en egen møteplass for idemyldring, aktiviteter og sosialt samvær.

Prosjektets plassering og andre mottakere i nærområdet

Vi støtter gode tiltak

Har du et du brenner for å gjennomføre? Eller kjenner du til et bra tiltak vi bør støtte?