Ung i frivilligsentralen

NORGES FRIVILLIGSENTRALER får 3421000 kroner til kartlegging, koordinering, verktøy og kurs

Norges Frivilligsentraler (NFS) er interesseorganisasjon og ressurssenter for landets frivilligsentraler. NFS legger til rette for erfaringsdeling og kompetanseutvikling i felleskap med sentralene. NFS bidrar med ressurser og tjenester for å gi frivilligsentralene gode verktøy og informasjon så at sentralene kan levere høy kvalitet og maksimalisere resultater i det daglige arbeidet lokalt. Det er i dag 500 frivilligsentraler i drift i Norge fordelt på 326 kommuner. Mange frivilligsentraler har tilbud for barn og unge, som fritidsklubber, leksehjelp, verksteder og ferieaktiviteter. Tilbudet er stadig økende, og NFS ønsker å styrke både ansatte og frivilliges kompetanse på området, slik at de føler seg trygge i rollen og kan være med på å skape et bedre oppvekstmiljø for barn og unge over hele landet. Sentralene har et stort potensiale til å koordinere, løfte og skape aktiviteter for denne målgruppen, og vil gjennom prosjektet få økt kunnskap, koordinert kompetanse og en dedikert veiledningsressurs til å kunne prioritere dette.

Vi støtter gode tiltak

Har du et du brenner for å gjennomføre? Eller kjenner du til et bra tiltak vi bør støtte?