Ung i Kor

Ung i Kor ble tildelt tilsammen 4.650.000 kroner i 2016 og 2017 til kor- og dirigentutvikling.

Det skal gjennomføres årlige samlinger for Norges Ungdomskor, regionale kor-sommerskoler, prosjekter der unge sangere møter profesjonelle sangere og kor, samt en større dirigentsatsing for unge dirigenter og en satsing for å få nyskrevet musikk også for barne- og ungdomskor.

Ung i Kor er en landsomfattende, frittstående og demokratisk organisasjon for barnekor og ungdomskor. Ung i Kor organiserer 300 barne- og ungdomskor med nærmere 10 000 medlemmer.

Ung i Kor skal styrke utbredelsen av og kvaliteten på barnekorsang og ungdomskorsang i Norge gjennom å fremme musikalsk utvikling, gi hjelp og støtte til medlemmene og drive opplæring i demokratisk arbeid.

Prosjektet er en del av Dextra Musicas program for unge utøvere.

Prosjektets plassering og andre mottakere i nærområdet

Vi støtter gode tiltak

Har du et du brenner for å gjennomføre? Eller kjenner du til et bra tiltak vi bør støtte?