Ung identitet

UNIQME AS får 100000 kroner til utstyr

UniqMe ble etablert i 2018 med formål om å støtte unge i deres identitetsprosess. Selskapet støtter og bevisstgjør ungdom fra 13-19 år for å styrke deres selvbilde, mestringsfølelse og tilhørighet, og arrangerer individuelle samtaler, gruppesamlinger og seminarer. Etter alle samlinger får deltakere med seg en egenprodusert film som tydeliggjør og ankrer deres historie og foretrukne identitet.

Prosjektets plassering og andre mottakere i nærområdet

Vi støtter gode tiltak

Har du et du brenner for å gjennomføre? Eller kjenner du til et bra tiltak vi bør støtte?