UNG KULTURYTRING

NORSK KULTURFORUM får 150000 kroner til UNG Kulturytring 2023

Norsk kulturforum er interesse- og kompetanseorganisasjonen for kultursektoren i kommuner og fylkeskommuner over hele landet med godt og vel 220 kommuner og fylkeskommuner som medlemmer. De tar sikte på å bygge opp en omfattende årlig møteplass for kunst og kulturpolitikk, Kulturytring. Dette skal være er en ytringsarena som legger til rette for ytringer fra et bredt spekter av stemmer og for ulike ytringsformer. Gjennom UNG Kulturytring vil de løfte unge stemmer inn på arenaen.

Vi støtter gode tiltak

Har du et du brenner for å gjennomføre? Eller kjenner du til et bra tiltak vi bør støtte?