Ung musikk – helhetlig talentutvikling

ÅS KOMMUNE får 900000 kroner til Opera Ung og dirigentsatsing 2022-23

Ung musikk (tidl Follopiloten) har vokst frem over 12 år gjennom en felles interkommunal, fylkeskommunal og nasjonal satsning på fordypning og talentutvikling innenfor musikkområdet. Ung Musikk er tilgjengelig for 51 kommuner i Viken, 12 videregående skoler med musikklinjer og 4 fylkeskommunale folkehøgskoler. Avtalepartnerne er kommunene, fylkeskommunen og NMH. Ås kommune drifter ordningen.

Vi støtter gode tiltak

Har du et du brenner for å gjennomføre? Eller kjenner du til et bra tiltak vi bør støtte?