Ung Tekst Akershus

STIFTELSEN AKERSHUS TEATER får 241000 kroner til lydanlegg og sceneinndekning

Stiftelsen produserer teater for målgruppen 1 – 25 år og har en satsingen “Ung Tekst Akershus”, som er et kunstprosjekt for unge dramatikere. Målet er å inspirere ungdom og unge voksne til å ta i bruk teater som uttrykksmiddel. Prosjektet består blant annet av en skrivegruppe, hvor ungdommer møtes for å skrive, lese hverandres tekster og jobbe med forskjellige gjestekursholdere som deltakerne er med på å velge. Innimellom arrangeres verksteder der ungdommene kan få høre teksten sin framført av profesjonelle skuespillere. Skrivekurs arrangeres også i samarbeid med Akershus fylkesbibliotek og på skoler rundt om i fylket. På slutten av kursene gjøres det lydopptak av deltakernes nyskrevne tekster. Disse legges ut på lyttestasjoner på biblioteket. Unge menneskers erfaringer, stemmer og meninger formidles gjennom prosjektet og omsettes til kunstnerisk uttrykk i form av dramatikk.

Prosjektets plassering og andre mottakere i nærområdet

Vi støtter gode tiltak

Har du et du brenner for å gjennomføre? Eller kjenner du til et bra tiltak vi bør støtte?